Bộ chổi quét mạng nhện 9 mét (2SP)

  • Mô tả

Mô tả

Bộ chổi quét mạng nhện 9 mét (2SP)

Cấu tạo:

  • Gồm cây nối dài 9 mét bằng ống nhôm kéo dài làm 3 đoạn.
  • Chiều dài khi gấp lại là 3 mét
  • Đầu quét hình tam giác cấu tạo bằng sợi cước.