Bộ cây lau kính (2 sản phẩm)

  • Mô tả

Mô tả

 

Bộ cây gạt kính đa năng:

  • Cây nối dài 2.4 mét bằng ống nhôm
  • Tay gạt kính chuyên dụng (35 cm)

Tay gạt kính + cây nối dài 2,4 mét

VIDEO DỤNG CỤ LAU KÍNH