Thùng rác công cộng 240 lít (Màu Vàng)

  • Mô tả

Mô tả

Thùng rác công cộng 240 lít màu vàng