Thùng rác công cộng 660 lít (Xanh lá)

  • Mô tả

Mô tả

Thùng rác công cộng 660 lít xanh lá