Bộ chổi quét mạng nhện 8 mét (2SP)

  • Mô tả

Mô tả

Bộ chổi quét mạng nhện 8 mét (2SP)

Cấu tạo:

  • Gồm cây nối dài 8 mét bằng ống nhôm kéo dài làm 3 đoạn.
  • Chiều dài khi gấp lại ~ 2.6 mét
  • Đầu quét hình tam giác cấu tạo bằng sợi cước.